НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

МАГИСТРАНТ ҚАБДЫҒАНИЕВА ИНАБАТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

Практикалық жұмыстың мақсаты: Студенттерге тығыздық және оны өлшеуге арналған құралдар туралы түсінік беру. Тығыздықты өлшеудің гидростатикалық таразылау әдісі, дилатометриялық әдіс, пикнометриялық әдіс, газ көбігінің максимал қысымы әдістеріне тоқталу.
Узнать больше

МАГИСТРАНТ ДОРЖА ҚЫМБАТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

Ұқыпты өндіріс (Lean production, Lean manufacturing) – шығындарды қысқарту есебінен жұмыс сапасын арттыруға бағытталған ұйымды басқару тәсілін білдіреді. Бұл тәсіл қызметтің барлық аспектілеріне – дизайн мен өндірістен бастап өнімді сатуға дейін қолданылады.
Узнать больше

НА КАФЕДРЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» ПРОШЕЛ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

Двадцать девятого сентября 2020 года в 15:00 ч на кафедре «Стандартизация, сертификация и метрология» прошел научный семинар с участием профессорско-преподавательского состава и заместителя декана по научной работе Султанова Тимура.
Узнать больше