Faculty members

 

 

 

Head of the department

Baikhozhaeva Bakhytkul Uzakovna

 

Associate professors of the department

Abseitov Erbolat Tleuseitovich

Ahmedyanov Abdulla Ugubayevich

Ermakhanova Fatima Rimovna

Karbayev Nurlan Kazhenovich

Kirgizbaeva Kamilya Zhuzbaevna

Kilibaev Erkebulan Omiralievich

Taimanova Gulnara Kabzhanovna

Toguzbaev Keneshan Usenovich

Haymuldinova Altyngul Kuashevna

 

  

Senior Teachers

Altaeva Tansholpan Abylkasimovna

Akhmediova Aigul Kaltayevna

Dzhumadilova Nazym Muratkazevna

 

 Teachers

  Karschalova Danna Gosmanovna